REINKARNACIJA I KARMA

GA 135
Poznavanje karme za suvremenog čovjeka je od životne važnosti k ako bi mogao pronaći svoje mjesto u svijetu. Spoznajom vlastitih karmičkih zadataka naći ćemo smisao odnosa s bližnjima i života kao takvog. U knjizi je odgovor na pitanje kako u današnje vrijeme čovjek treba dolaziti do spoznaje vlastite karme.
111 str. / 19,00 € / ISBN 953-96003-8-3

Dodatne informacije