DUHOVNO VODSTVO ČOVJEKA I ČOVJEČANSTVA

GA 15
U ovoj knjizi Steiner govori o snagama koje čovjeka vode na putu spoznaje. Ove vodeće snage čovjek na putu istinske spoznaje može pronaći u sebi samome te ovako stečenom spoznajom može otkriti pravo značenje povijesnih dokumenata. A tek kad ostvari istinsku samospoznaju iz dna njegove duše moći će odjeknuti pravi smisao riječi „Ja sam put istina i život.“,riječi kojima se mogu otvoriti vrata vječnosti.
74 str. / 16,00 € / ISBN 953-96003-4-0

Dodatne informacije