POLJOPRIVREDNI TEČAJ

GA 327
Knjiga se sastoji od osam predavanja Rudolfa Steinera održanih u Koberwitzu 1924. godine u kojima je, s jedne strane, dana osnova i duhovna podloga biološkodinamičke poljoprivrede, a s druge strane sadrži niz praktičnih savjeta za primjenu biološko-dinamičke metode u praksi. Vodeća ideja ovog djela jest da čovjek svojom djelatnošću treba biti svjestan međuovisnosti koja vlada u prirodi te usmjeren prema stvaranju sklada između prirode i vlastitog postojanja.
2. izdanje , 271 str./ 28,00 € / ISBN 978-953-7423-087

Dodatne informacije